Čisté Hradiště předalo petici s více než 3000 podpisů

Čisté Hradiště předalo petici s více než 3000 podpisů

1 července, 2020 Tiskové zprávy 0

Ke 30.červnu skončil sběr podpisů petice “Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti”, který probíhal od začátku měsíce června. Petice vítá záměr města v zamezení prašnosti současné skládky uhlí v teplárně CTZ s.r.o. a podporuje náhradu dnes používaného uhelného prachu zemním plynem. Petice zároveň nesouhlasí se záměry výstavby spalovny směsného komunálního odpadu, případně odpadních kalů, nebo bioplynové stanice v širším centru města.

Petice za “Čisté Hradiště” byla k podepsání na celkem deseti stálých oficiálních petičních místech, o všem průběžně aktualizovala novinky na sociálních sítích a to včetně informačního klipu. Petiční výbor uspořádal diskuzi s veřejností na zahrádce tradiční hradišťské kulturní hospody Koruna, které se zúčastnily nižší desítky obyvatel. Vedle vypracované studie jednotlivých řešení také petiční výbor zpracoval soubor několika desítek havárií a ekologických dopadů spaloven v České republice za poslední roky, kde je zřejmé, proč tato řešení nejsou vhodnou variantou pro tuto lokalitu.

Poslední červnový den byl petiční výbor k dispozici na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. “Dokonce i počasí přálo podpoře čistého prostředí okolo nás”, komentuje s úsměvem Martin Procházka, člen petičního výboru a dodává: “Lidé byli úžasní, vyptávali se, diskutovali, vyjadřovali podporu. I proto jsme za jediný den získali přibližně na dvě stovky podpisů.”.

Petiční výbor se záměrně nepouští do ekonomických či politických aspektů daných variant, ale zaměřuje se primárně na dopad na zdraví obyvatel a okolí, ve kterém žijí. I přesto se za dobu sběru dostalo petičnímu výboru mnoho cenných informací z těchto oblastí. “Jednou ze zajímavostí je, že dle našich informací zadání studie na VUT vůbec nepracuje s variantou plynofikace s decentralizací zdrojů, ale pouze se zabývá areálem CTZ. Nemůžeme se tedy bavit o komplexním a ideálním řešení pro Uherské Hradiště, nehledě na to, že na studii nepracuje žádná odborná instituce zabývající se životním prostředím,” prozrazuje František Pecha, další člen petičního výboru a přidává zajímavý pohled na věc od některých petentů: “Lidé naštěstí myslí kriticky a upozornili nás na zajímavý paradox. A to, že si dokáží spočítat, že i když město na CTZ vydělává, tak ty vydělané peníze jdou vlastně z kapes obyvatel Uherského Hradiště, kteří je zaplatí na teple.”

Petiční výbor završil dosavadní úsilí prvním prázdninovým dnem, tedy 1.červencem, kdy petici převzal přímo starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. “Pořád nemůžeme uvěřit konečnému číslu podpisů, které je trojnásobné oproti našemu původnímu cíli,” prozrazuje konečné počty podepsaných předseda petičního výboru Jakub Grós a objasňuje detaily: “Celkem petici podepsalo přes tři tisíce lidí, což je za tak krátkou dobu a na město naší velikosti skoro zázrak a dané číslo prozrazuje zájem obyvatel o své zdraví i okolí. Konečné číslo platných podpisů dle petičního zákona, kde se nepočítají například online podpisy nebo podpisy s neúplnou adresou dosáhlo hodnoty 2 727 platných podpisů.”. Pro úplnost statistik je valná většina podpisů, tedy přes dva tisíce, přímo od obyvatel s adresou v Uherském Hradišti nebo obyvatel zde vlastnících nemovitost a většina zbylých podpisů z obcí v okolí Hradiště.

Předseda petičního výboru Jakub Grós ale i zmírňuje optimismus z takto velkých a neočekávaných čísel a celkového zapojení občanů: “Jsme teprve na začátku cesty. Už jsme zmínili, že nás nesponzoruje žádná firma či politická strana, vše jsme iniciovali a náklady pokryli svépomocí jako sousedé, kterým není okolí cizí. A tak se obáváme možné kampaně v druhé části roku pro varianty, které budou ekonomicky výhodnější pro konkrétní jednotlivce či společnosti. A ti se nebudou zdráhat investovat nemalé prostředky pro prosazení svých zájmů.”. V září tohoto roku má být k dispozici technická studie z VUT a na podzim se budou varianty projednávat na zastupitelstvu města. “Vše budeme bedlivě sledovat, budeme rádi za pozvání k veřejné diskusi se zastupiteli, která bude více než potřeba, obyvatele budeme o všem novém informovat. Věříme, že zastupitelé vyslyší hlas obyvatel, které zastupují a nedovolí uskutečnit jinou variantu, než tu čistou a bez rizik. Alespoň tak by měli zastupitelé ze své podstaty přece fungovat, jako hlas obyvatel.” ukončuje optimisticky s nadějí v hlase Grós.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *