ZÁLEŽÍ NÁM NA NAŠEM OKOLÍ 

Hradišťáci bydlící v okolí

Ti, kdo bydlí nejblíže teplárny dlouhodobě nabízejí a žádají řešení současné situace s prachem z hnědého uhlí. S nabízeným řešením určitě nechceme jít z bláta do louže.

Skauti, tenisti, rybáři…

Ti všichni, kteří zde tráví svůj volný čas. Středisko zde mají skauti všeho věku, rybáři zde mají centrálu a loví v okolí, tenisté chtějí hrát v příjemném prostředí a rozvíjet sport.

Rodiny, pejskaři, běžci…

U Moravy vzniká park z evropských peněz, na hrázi se denně prochází rodiny, pejskaři, bězci udržující svou kondici a nejen tito všichni užívají krásné lokality u řeky Moravy.

Všichni, koho zajímá svět

Několikrát bylo nastíněno, že se bude hledat ekonomicky vhodná varianta. Máme za to, že nejenom ekonomická výhodnost, ale i kvalita žití a přání občanů má mít majoritní hodnotu v rozhodování.

Aktuality a média

TZ: Projekt Hradišťské spalovny odpadů pokračuje

Dne 6.10.2023 vypršel termín pro připomínky k doplněné dokumentaci EIA záměru spalovny odpadů v Uherském Hradišti. Čisté Hradiště poslalo Krajskému úřadu ve Zlíně desítky připomínek, se závěrem, že současný stav[…]

Read more
15 října, 2023 0

Mediální ohlasy k vrácení dokumentace spalovny odpadu

Přinášíme pár odkazů na články z médií zmiňující vrácení dokumentace EIA ohledně spalovny odpadu v Mařaticích: I. Dobrý den s Kurýrem II. Slovácký deník III. Idnes.cz IV. CNN Prima News[…]

Read more
12 března, 2023 0

TZ: Krajský úřad vrátil dokumentaci ke spalovně v Mařaticích

Dne 9.2.2023 Krajský úřad Zlínského kraje vydal rozhodnutí o vrácení dokumentace vlivů záměru „ZEVO Uherské Hradiště“ na životní prostředí k přepracování. Předložená dokumentace dle krajského úřadu obsahovala celkem 18 hlavních[…]

Read more
14 února, 2023 0

TZ: Čisté Hradiště podalo připomínky ke spalovně v rámci řízení EIA

V pondělí 16.1.2023 byl termín pro zaslání vyjádření k dokumentaci EIA Krajskému úřadu Zlínského kraje ohledně záměru ZEVO Uherské Hradiště (plánovaná spalovna odpadu Mařatice). Zástupci petičního výboru Čisté Hradiště své[…]

Read more
16 ledna, 2023 0

Jaká jsou možná řešení?

V prosinci 2019 oznámilo vedení města podpis memoranda o řešení současné situace se společností MVV Energie CZ, a.s. Našim cílem je podání základních informací o možných dopadech uvažovaných změn na zdraví lidí a životní prostředí.

Ve spolupráci s městem mají být analyzovány následující varianty:

Varianta 1 – Zemní plyn

Spalování zemního plynu v moderních kogeneračních jednotkách (výroba el. energie spolu s produkcí tepla).


Varianta 2 – Komunální odpad a vodárenské kaly

Spalování zemního plynu v kombinaci se spalováním směsného komunálního odpadu, případně se spalováním vodárenských kalů (tzv. zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO).


Více o ZEVO

Varianta 3 – Biologicky rozložitelný komunální odpad

Výstavba stanice na výrobu bioplynu, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad. Bioplyn by byl následně spalován opět se zemním plynem v kogeneračních jednotkách.


Více o BPS

Studie s detaily

Nevhodné umístění pro zpracování odpadů

Studie hovoří o možném dosahu negativních dopadů na okolí, např. v případě varianty 3 hrozba zápachu až 800 metrů od umístění zařízení. Nedostatečný rozsah zákonných kontrol i slabá legislativa pro řešení obtěžování zápachem nedává záruky dodržování limitů znečištění nepřetržitě po celou dobu provozu zařízení.

Prakticky by to znamenalo, že dopady pocítíme až na autobusovém nádraží, na fotbalovém a atletickém stadionu, u akvaparku a na venkovním koupališti, u klubu Mír nebo u sklépků na Vinohradské. Samozřejmě výraznější dopad hrozí v nejbližších lokalitách jako jsou tenisové kurty, rybářský svaz, skautská klubovna, nově vznikající park u slepého ramene nebo procházková či joggingová hráz u řeky Moravy.

Pro ty, kteří zde bydlí, se bavíme i o ohrožení Tůní, Na Rybníku, spodních Mařatic a Hliníku (např. Sokolovská, 1.Máje, 28. Října, Okružní, Družstevní, Vinohradská atp…).

Vedle zhoršení kvality žití může rovněž dojít ke snížení hodnoty nemovitostí.

Doporučené ochranné pásmo nezemědělských bioplynových stanic (800m).

PETICE

„Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti“

My, níže podepsaní vítáme záměr zamezení prašnosti skládky uhlí v teplárně CTZ s.r.o. a podporujeme náhradu dnes používaného uhelného prachu zemním plynem.

Vedle této varianty však většinový vlastník teplárny spolu s městem zvažují možnost výstavby
spalovny směsného komunálního odpadu, případně odpadních kalů (tzv. ZEVO), nebo výstavby bioplynové stanice, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad.
Chápeme nutnost řešení odpadové politiky v Uherském Hradišti v delším horizontu, avšak nesouhlasíme s uvedenými záměry zpracování odpadů v areálu CTZ s.r.o.

Umístění zařízení na zpracování odpadů v takové blízkosti obytné zástavby, škol, obchodních středisek a zařízení ke sportu a rekreaci považujeme za naprosto nevhodné a nezodpovědné.
Proto vás vyzýváme, abyste plně podpořili variantu náhrady kotlů na uhlí za moderní kogenerační jednotky, kde bude sloužit jako palivo pouze zemní plyn.

Děkujeme za projednání našeho stanoviska a věříme, že se naplní slova pana starosty, uvedené ve Zpravodaji města (2020/01):

„Nepostavíme tu nic, co by nebylo výhodné pro město a jeho obyvatele nebo co by mělo negativní vliv na životní prostředí.“

Věříme tedy, že při volbě varianty náhrady uhlí zvítězí zájem ochrany zdraví a životního prostředí a bude realizován přechod teplárny čistě na zemní plyn.

PROČ PODEPSAT FYZICKY

Dle zákona č. 85/1990 Sb. – Zákona o právu petičním je možné počítat pouze signatáře podepsané fyzicky.

KDE PODEPSAT

Petici je  možno podepsat na petičních místech.

ONLINE PODPORA

Můžete vyjádřit i podporu online.  Čím více, tím lépe, můžete podepsat oboje. Oficiálně se počítají podpisy papírové, ale budeme vás uvádět jako podporovatele a budeme rádi, když si cestu k papírovému archu nakonec najdete.

CELÝ TEXT PETICE S ARCHY KE STAŽENÍPODEPSAT ON-LINE PETICI

Petiční místa

 Podporu nejlépe vyjádříte podpisem petičního archu na některém z petičních míst, která budeme průběžně doplňovat:

Tenisový klub Uherské Hradiště

U Moravy 827
686 01 Uherské Hradiště

www.tk-uh.cz

Smajlíkov Uherské Hradiště

28.října 1521
686 01 Uherské Hradiště

www.facebook.com – Smajlíkov Uherské Hradiště

Bezobalov Uherské Hradiště

Zelené náměstí 1290
Uherské Hradiště

www.facebook.com – Bezobalov Uherské Hradiště

Help Mi Bike

U Stadionu 270
686 01 Uherské Hradiště

www.facebook.com – Help Mi Bike

Papírnictví Zimní stadion

Na Rybníku 1057
68601 Uherské Hradiště

www.facebook.com – Papírnictví Zimní stadion

Beníček stomatologie, recepce

V Teničkách 640
68601 Uherské Hradiště

www.benicek-stomatologie.cz

Koruna – letní zahrádka

Tyršovo náměstí 113
68601 Uherské Hradiště

Koruna – letní zahrádka

Víno pod věží

Prostřední 130
68601 Uh. Hradiště

www.wineofczechrepublic.cz

Dobré pivo

Mariánské náměstí 46
686 01 Uherské Hradiště

www.facebook.com – Pivnice Dobré pivo UH

Avalon

Na Splávku 516
686 01 Uherské Hradiště

www.facebook.com – Avalon Uherské Hradiště