TZ: Krajský úřad vrátil dokumentaci ke spalovně v Mařaticích

TZ: Krajský úřad vrátil dokumentaci ke spalovně v Mařaticích

14 února, 2023 Uncategorized 0

Dne 9.2.2023 Krajský úřad Zlínského kraje vydal rozhodnutí o vrácení dokumentace vlivů záměru „ZEVO Uherské Hradiště“ na životní prostředí k přepracování. Předložená dokumentace dle krajského úřadu obsahovala celkem 18 hlavních nedostatků a výtku ohledně BAT – nedostatečné aplikace nejlepších dostupných technologií.

„Město se celou dobu snaží prezentovat, jak je záměr bezvadný a spoléhá se na názor korporátu, který se na něm snaží vydělat,” nastiňuje situaci František Pecha, odborný garant iniciativy Čisté Hradiště, která se spalovnou dlouhodobě zaobírá. Dle Pechy se potvrdily mnohé z nedostatků předkládaných studií, na které iniciativa upozorňuje – například tendenčně a nesprávně uváděná vzdálenost od zástavby, nedostatečná opatření snižování emisí zápachu z odpadů, hluková zátěž, naprosto nepřijatelné řešení případné havárie – požáru ve skladu odpadů či situace s nebezpečnými dioxiny a dodává: „Asi nemusím podotýkat, že plánovaný záměr podle předané dokumentace rozhodně městu nepřinese zlepšení. Například navýšení zátěže prostředí emisemi nebezpečných škodlivin vychází ještě hůře, než teplárna prezentovala v úvodní studii v loňském roce. Naštěstí pro občany dal krajský úřad za pravdu, že takováto dokumentace zdaleka v pořádku není.”

Ve článku z lednového zpravodaje města Uherské Hradiště se uvádí, že plánovaná spalovna odpadu je náhradou hnědouhelného prachu. S tím však iniciátoři petice za Čisté Hradiště nesouhlasí.

„Nenechme si namluvit, že spalování odpadků v širším centru Hradiště je tu kvůli náhradě hnědouhelného prachu, ten se nahradí bez ohledu na to, jestli se tu bude spalovat odpad, je to takový krycí manévr,“ komentuje současnou situaci předseda petičního výboru Čisté Hradiště a zastupitel za Piráty Jakub Grós a dodává: „Jestliže je tolik pochybení v technické části studie, kde by měl být zadavatel odborník, kolik asi pochybení bude v ekonomice záměru. Aktualizaci ekonomické studie vládnoucí městská koalice nechtěla, teď se ukazuje i technologická a ekologická stránka záměru jako tristní,” uzavírá současnou situaci Grós.

29.11.2021 zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo „záměr spalovny odpadů v areálu CTZ, s.r.o. v Mařaticích.”. Tomuto rozhodnutí předcházela petice proti tomuto záměru, která byla iniciovaná petičním výborem Čisté Hradiště a čítala přes 3000 podpisů, z toho 2727 platných podpisů. Projekt spalovny odpadů v Uherském Hradišti je kopií projektu ZEVO Vsetín, který nakonec na základě jeho dopadů a odmítnutí občanské společnosti nebyl realizován.

TZ ve formátu PDF:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *