TZ: Krajský úřad vrátil dokumentaci ke spalovně v Mařaticích

Dne 9.2.2023 Krajský úřad Zlínského kraje vydal rozhodnutí o vrácení dokumentace vlivů záměru „ZEVO Uherské Hradiště“ na životní prostředí k přepracování. Předložená dokumentace dle krajského úřadu obsahovala celkem 18 hlavních nedostatků a výtku ohledně BAT – nedostatečné aplikace nejlepších dostupných technologií. „Město se celou dobu snaží prezentovat, jak je záměr bezvadný a spoléhá se na…
Read more


14 února, 2023 0