TZ: Projekt Hradišťské spalovny odpadů pokračuje

Dne 6.10.2023 vypršel termín pro připomínky k doplněné dokumentaci EIA záměru spalovny odpadů v Uherském Hradišti. Čisté Hradiště poslalo Krajskému úřadu ve Zlíně desítky připomínek, se závěrem, že současný stav dokumentace EIA je nedostatečný a neřeší řadu zásadních otázek s možným nepříznivým dopadem na prostředí a život obyvatel v Hradišti. „Některé oblasti byly doplněny, některé vágně…
Read more


15 října, 2023 0