TZ: Čisté Hradiště podalo připomínky ke spalovně v rámci řízení EIA

TZ: Čisté Hradiště podalo připomínky ke spalovně v rámci řízení EIA

16 ledna, 2023 Uncategorized 0

V pondělí 16.1.2023 byl termín pro zaslání vyjádření k dokumentaci EIA Krajskému úřadu Zlínského kraje ohledně záměru ZEVO Uherské Hradiště (plánovaná spalovna odpadu Mařatice). Zástupci petičního výboru Čisté Hradiště své připomínky sepsali a řádně v termínu na krajský úřad doručili.

“Dokumentace byla bohužel podána tak, aby musela být připomínkována přes vánoční  svátky,” komentuje situaci předseda petičního výboru Čisté Hradiště Jakub Grós. Dokumentace včetně příloh obsahuje téměř 300 stran odborného textu včetně hlukové a rozptylové studie či studie vlivu na veřejné zdraví. Grós dodává: “Nezalekli jsme se a připomínkovali jsme spoustu bodů s cílem snížit dopad na okolí, lidi a životní prostředí.”. Petici za “Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti”, kterou podepsalo okolo 3000 lidí, odevzdal petiční výbor již v červenci 2020.

“Dokumentaci hodnotíme jako nedostatečnou, v mnoha bodech nedodělanou a tendenční”, nastiňuje další člen Čistého Hradiště František Pecha a ozřejmuje: “Mnoho rizikových oblastí, ať už jde o zápach z odpadů, bezpečí, vypouštěné zdraví škodlivé polutanty, na které jsme upozorňovali dříve, nejsou uspokojivě řešeny a co hůř – některé technologie zajišťující snížení negativních vlivů na prostředí a zdraví byly ještě proti původnímu návrhu z r. 2021 osekány.”

Nyní musí krajský úřad zpracovat všechny podněty od občanů a následně nechá dokumentaci posoudit autorizovanou osobou. Konečné parametry spalovny odpadů z pohledu dopadů na životní prostředí tedy ještě nějakou dobu nebudou známy.

Tisková zpráva ve formátu PDF:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *