Setkání s občany

Aneb když město nenaplánovalo další veřejnou diskuzi, kterou přislíbilo, tak jsme se dali občanům možnost se o spalovně odpadů pobavit, informovat a otevřeně se zeptat na jednotlivé možnosti. Nakonec se nás sešlo více, než jsme očekávali a to se dokonce někteří účastníci vzhledem k epidemiologické situaci omluvili. Děkujeme všem, které současná situace nenechává chladnými a…
Read more


25 října, 2021 0