Archiv autora: Jakub Grós

Téma č.1 – Bagatelizace rizika havárií a požárů

Před hlasováním zastupitelstva města Uherské Hradiště se pokusíme postupně upozorňovat na nepravdy, jež zazněly u kulatých stolů, doplňovat nejasné informace či ty, na které nevyšel prostor.


1 listopadu, 2021 0

Setkání s občany

Aneb když město nenaplánovalo další veřejnou diskuzi, kterou přislíbilo, tak jsme se dali občanům možnost se o spalovně odpadů pobavit, informovat a otevřeně se zeptat na jednotlivé možnosti. Nakonec se nás sešlo více, než jsme očekávali a to se dokonce někteří účastníci vzhledem k epidemiologické situaci omluvili. Děkujeme všem, které současná situace nenechává chladnými a…
Read more


25 října, 2021 0

Zhodnocení kulatých stolů

Tento týden jsme účastnili „kulatých“ stolů a děkujeme všem, kteří se zúčastnili! Jaký si odnášíme pocit? Neprobrala se základní témata, ať už nesrovnalosti z ekonomiky, díky kterým je studie nevěrohodná či alespoň netransparentní, tak z ekologie, kdy nebyl prostor se zeptat ani na to, jestli vypouštět teplo jen tak do luftu je ekologické využití odpadů…
Read more


10 září, 2021 0

Přijďte se vyjádřit – teď se láme chleba!

31.8.2021 a 1.9.2021 vyhlásilo město tzv. kulaté stoly. Jedná se o možnost, kdy se všichni můžeme ptát na podrobnosti a vyjádřit svůj názor. Pozvánku s podrobnostmi najdete zde. Jako občanská iniciativa Čisté Hradiště zde budeme přítomni a jsme připraveni hájit petici, kterou podepsalo několik tisíc občanů. Budeme mít připraveny odborné dotazy a připomínky ke studiím.…
Read more


18 srpna, 2021 0

Čisté Hradiště kritizuje podporu spalovny odpadů ze strany vedení města

Reakce na příspěvky MÚ ve Zpravodaji města č. 7 V posledním čísle Zpravodaje města najdete dva články, týkající se modernizace teplárny Mařatice (CTZ). První v podstatě cituje vybrané pasáže ze studie VUT, pomocí kterých poněkud tendenčně ukazuje „výhodnost“ náhrady uhlí odpadem. Druhý článek se snaží navodit zdání „diskuze“ k tématu – nedejme se však zmýlit…
Read more


9 července, 2021 0

Co se událo v poslední době se spalovnou CTZ?

24.5.2021 – Předložení studie Město předložilo studii ohledně budoucnosti CTZ po několika měsících od jejího dokončení. Zastupitelé ani veřejnost studii neměli k dispozici před jejím představením. O studii jsme žádali dle zákona č.106/1999 Sb. Studie upřednostňuje variantu spalování odpadů, případně s čistírenskými kaly v širším centru města Studie se zabývá dopadem na okolí zcela nedostatečně…
Read more


18 června, 2021 2

25.5.2021 Český rozhlas Zlín

Český rozhlas byl přítomen na zastupitelstvu města a nechal vyjádřit i zástupce ČistéhoHradiště Františka Pechu, který byl z jedním účastníků zastupitelstva.


25 května, 2021 0

Spalovna a transparentnost

Před nějakou dobou jsme si požádali o infomace, jak to s budoucí spalovnou vypadá. Dle zákona č.106/1999 Sb. jsme si požádali o informace, odpověď je zde. Co je zde to nejdůležitější?I když město veřejnost doposud neinformovalo – 24.5.2021 v pondělí bude uskutečněno mimořádné zastupitelstvo k tématu spalovny odpadů v Mařaticích. Kde vázne transparentnost?I přes příslib…
Read more


14 května, 2021 0

24.11.2020 Dobrý den s kurýrem

Sjednocená opozice poukázala na kroky radnice mířící ke spalovně a my jsme rádi, že se za občany postavila. Slíbená studie z VUT stále není hotova, ale již teď je jasné, že rozhodování bude náročné.


26 listopadu, 2020 0

Čisté Hradiště na zastupitelstvu města Uherské Hradiště

7. září 2020 se petiční výbor Čisté Hradiště zúčastnil zastupitelstva města Uherské Hradiště, kde byl zařazen bod k přijetí petice. Dle jednacího řádu jsme dostali prostor dvakrát pět minut k vyjádření. Za petiční výbor nejprve vystoupil pan Ing. František Pecha, který přesvědčil o tom, že nejsme ekoteroristé nebo křiklouni, ale že za námi stojí obsáhlá…
Read more


1 října, 2020 0