Autor: Jakub Grós

Téma č.6 – Zátež ovzduší

Ptáte se tedy, jestli se ve všech ohledech ovzduší zlepší? Nebo se některé polutanty navýší, když se začne spalovat odpad? A myslíte, že se jedná jen o Mařatice? Možná budete překvapeni!


18 listopadu, 2021 0

Téma č.5 – Hodnocení ekonomiky

Opravdu se to finančně tak moc vyplatí? Jde hlavně o peníze? Studii si zadala soukromá firma zaměřená na zisk. Problematická ekonomická témata se ke kulatým stolům nedostala. Nebudeme spekulovat, kdo z toho bude mít všimné, jen poukážeme na některé nesrovnalosti a případnou tendenčnost studie. Co myslíte?


12 listopadu, 2021 0

Téma č.4 – Diskuze k decentralizaci tepla

Dnešním tématem přinášíme diskuzi a otázky k tomu, proč decentralizace nebyla zahrnuta v možnostech řešení energetické situace města Uherské Hradiště.


9 listopadu, 2021 0

Téma č.3 – Bagatelizace zápachu a hluku

Před hlasováním zastupitelstva města Uherské Hradiště se pokusíme postupně upozorňovat na nepravdy, jež zazněly u kulatých stolů, doplňovat nejasné informace či ty, na které nevyšel prostor.


5 listopadu, 2021 0

Téma č.2 – Technologická kázeň a rizika

Před hlasováním zastupitelstva města Uherské Hradiště se pokusíme postupně upozorňovat na nepravdy, jež zazněly u kulatých stolů, doplňovat nejasné informace či ty, na které nevyšel prostor.


3 listopadu, 2021 0

Téma č.1 – Bagatelizace rizika havárií a požárů

Před hlasováním zastupitelstva města Uherské Hradiště se pokusíme postupně upozorňovat na nepravdy, jež zazněly u kulatých stolů, doplňovat nejasné informace či ty, na které nevyšel prostor.


1 listopadu, 2021 0

Setkání s občany

Aneb když město nenaplánovalo další veřejnou diskuzi, kterou přislíbilo, tak jsme se dali občanům možnost se o spalovně odpadů pobavit, informovat a otevřeně se zeptat na jednotlivé možnosti. Nakonec se nás sešlo více, než jsme očekávali a to se dokonce někteří účastníci vzhledem k epidemiologické situaci omluvili. Děkujeme všem, které současná situace nenechává chladnými a…
Read more


25 října, 2021 0

Zhodnocení kulatých stolů

Tento týden jsme účastnili „kulatých“ stolů a děkujeme všem, kteří se zúčastnili! Jaký si odnášíme pocit? Neprobrala se základní témata, ať už nesrovnalosti z ekonomiky, díky kterým je studie nevěrohodná či alespoň netransparentní, tak z ekologie, kdy nebyl prostor se zeptat ani na to, jestli vypouštět teplo jen tak do luftu je ekologické využití odpadů…
Read more


10 září, 2021 0

Přijďte se vyjádřit – teď se láme chleba!

31.8.2021 a 1.9.2021 vyhlásilo město tzv. kulaté stoly. Jedná se o možnost, kdy se všichni můžeme ptát na podrobnosti a vyjádřit svůj názor. Pozvánku s podrobnostmi najdete zde. Jako občanská iniciativa Čisté Hradiště zde budeme přítomni a jsme připraveni hájit petici, kterou podepsalo několik tisíc občanů. Budeme mít připraveny odborné dotazy a připomínky ke studiím.…
Read more


18 srpna, 2021 0

Čisté Hradiště kritizuje podporu spalovny odpadů ze strany vedení města

Reakce na příspěvky MÚ ve Zpravodaji města č. 7 V posledním čísle Zpravodaje města najdete dva články, týkající se modernizace teplárny Mařatice (CTZ). První v podstatě cituje vybrané pasáže ze studie VUT, pomocí kterých poněkud tendenčně ukazuje „výhodnost“ náhrady uhlí odpadem. Druhý článek se snaží navodit zdání „diskuze“ k tématu – nedejme se však zmýlit…
Read more


9 července, 2021 0