Spalovna a transparentnost

Spalovna a transparentnost

14 května, 2021 Uncategorized 0

Před nějakou dobou jsme si požádali o infomace, jak to s budoucí spalovnou vypadá. Dle zákona č.106/1999 Sb. jsme si požádali o informace, odpověď je zde.

Co je zde to nejdůležitější?
I když město veřejnost doposud neinformovalo – 24.5.2021 v pondělí bude uskutečněno mimořádné zastupitelstvo k tématu spalovny odpadů v Mařaticích.

Kde vázne transparentnost?
I přes příslib transparentnosti a spolupráce se město chová zcela opačně. Informace o obsahu i průběhu studie, která již měla být hotova na podzim loňského roku, nebyly nikde zveřejněny. Při žádosti o spolupráci či k žádosti o nahlédnutí studie jsme byli odmítnuti.

Jaké to může mít důsledky?
Jestliže se studie má představit na mimořádném zastupitelstvu a to jak zastupitelům tak veřejnosti, jak může někdo klást relevantní dotazy, když není seznámen s klíčovými aspekty studie? Proč nemůže být v rámci transparentnosti toto otevřeno?

Jaké to může mít další důsledky?
Mezi jednotlivými zastupitelstvy je velmi malý časový prostor. Dovolíme si tvrdit, že na seznámení se studií je velmi málo času. Netřeba podotýkat, že na případnou oponenturu studie je takovýto termín nesmyslný. Je to snad záměr?

Co můžeme očekávat?
Ve chvíli, kdy se snižuje transparentnost lze očekávat tendenčnost výsledků studie i záměru. Stejně tak úzké časové termíny nebo zařazení spalovny odpadů či vodárenských kalů do konceptu „Smart city“. V těchto dokumentech město deklaruje, že spalování odpadů je ekonomicky výhodnější než jejich skládkování. Toto nerozporujeme, dovolíme si však poukázat na to, že:

  • město by se namísto energie vložené do ekonomicky výdělečené CTZ (což v konečném důsledku zaplatí odběratelé, tedy obyvatelé Uherského Hradiště) měli zaměřovat více na to, co nám říká nový zákon o odpadech a kde je jeho hlavní zaměření (a ano, skládkování i pálení odpadu jsou již v EU na seznamu neudržitelných aktivit)
  • ve chvíli, kdy se již město rozhodlo, že spalovna prostě bude, tak není možné takovéto zařízení postavit v širším centru města za podmínek, že nesplňuje (a toto podlimitní zařízení splňovat nemusí) podmínky provozu a ochrany jako spalovny velké

Nechceme předjímat závěry studie, na zastupitelstvu samozřejmě budeme a v co nejkratší možné době budeme informovat o stavu věcí. Následující týdny z našeho pohledu budou klíčové. Vzhledem k tomu, že i na exkurzi v liberecké spalovně deklarovali, že takovýto projekt má přesah jednoho volebního období, věříme, že se otevře opravdová diskuze, zvýší se transparentnost a spolupráce. To bohužel ze strany města nevidíme a doufáme, že tím nevznikne jen další pohrobek pro zastupitelstvo, které se volí již příští rok.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *