Aktualizované vysvětlující témata

Během procesu schvalování spalovny v Mařaticích jsme jako Čisté Hradiště vydali několik vysvětlujících stránek z jednotlivých oblastí. Na základě předané dokumentace EIA došlo u některých k jejich aktualizaci a tu zde přinášíme.